Specialisaties

Manuele Therapie

Een Manueel Therapeut is een gespecialiseerde kinesitherapeut die naast universitaire studies in de motorische revalidatie en de kinesitherapie ook een gespecialiseerde universitaire postgraduaatopleiding heeft gevolgd in gevorderde musculoskeletale revalidatie. Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsstelsel (rug, nek, knie, schouder, enkel, pols, etc.). Een Manueel Therapeut is ook specifiek opgeleid om de oorzakelijke verbanden te vinden tussen de verschillende regio’s in het musculoskeletaal stelsel. Het gaat verder dan alleen het bestrijden van de pijn. Met als doel herval te vermijden en u te begeleiden tot gezond bewegen zal deze interventie vaak ook bestaan uit het geven van inzicht in onderhoudende factoren, specifieke instructies (o.a. houdings- en ergonomische advies, hoe omgaan met bewegingsangst) en het uitwerken en begeleiden van ondersteunende therapeutische oefentherapie.

Een eerste consultatie bestaat meestal uit een uitgebreid intake gesprek, een klinisch onderzoek en een bespreking van de bevindingen. Naast een aantal gerichte vragen zal de manueel therapeut vooral luisteren naar hoe uw klachten invloed hebben op uw functioneren. Daarna volgt een klinisch onderzoek. Hierbij zal de manueel therapeut uw musculoskeletaal stelsel (spieren, gewrichten en zenuwen) onderzoeken door o.a. uw houding en bewegingen te beoordelen. Met behulp van provocatie- en functietesten wordt de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van de klachten opgespoord. Verder gaat hij na of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of de klacht door andere factoren wordt veroorzaakt/onderhouden.

Samen met de patiënt(e) bespreekt de manueel therapeut zijn bevindingen en of manuele therapie aangewezen is. Indien ja, wordt de aanpak voor de verdere behandeling besproken. Ter aanvulling wordt soms gevraagd om specifieke (aan uw klachten gerelateerde) vragenlijsten in te vullen.

Op basis daarvan wordt een behandeling (op maat van de patiënt) opgesteld, bestaande uit specifieke technieken om de gewrichtsfunctie en -beweging te normaliseren en spierspanning te reduceren. Naast eventuele mobilisaties/manipulaties wordt er eveneens aandacht besteed aan het aanleren van oefeningen zodat u ook thuis aan de slag kan. Het betreft vooral oefeningen om spiercontrole, kracht, stabiliteit en coördinatie te verbeteren en zo herval te voorkomen. De oefeningen en houdingsadvies werken herstellend maar ook preventief. Het is immers algemeen geweten dat pijn en/of bewegingsdysfuncties dikwijls veroorzaakt worden door deconditionering van bepaalde spiergroepen en in de hand gewerkt worden door pijn en inactiviteit. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is vaak de sleutel tot herstel.

Zeer belangrijk binnen de manuele therapie is dat het lichaam als een geheel wordt gezien. We trachten verbanden te leggen tussen de verschillende regio’s en stelsels van het lichaam. Zo kan bv. hoofdpijn afkomstig zijn van een nekblokkage of slechte houding en kan een steeds terugkerende verrekking van de hamstrings of liespijn een gevolg zijn van een probleem in de lage rug of bekken. Ook ergonomische factoren (bv. slechte zithouding) kunnen een rol spelen en worden onder de loep genomen.

Sportkinesitherapie

De sportkinesitherapeut speelt een belangrijke rol bij het revalideren en het hervatten van uw sportactiviteiten na een blessure (of operatie). Vaak voorkomende klachten die een sportkinesitherapeut behandelt zijn sportblessures aan de onderste (heup, knie en enkel) en bovenste ledematen (schouder, elleboog en pols).

Een sportkinesitherapeutische interventie richt zich niet alleen op het herstel na een letsel. De sportkinesitherapeut kan ook helpen bij preventie aan de hand van een sportspecifieke screening (grondig klinisch onderzoek), voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of bewegen (met aandacht voor het sportspecifieke karakter van de revalidatie). Hij helpt u om terug rustig op te bouwen naar eventuele competitie en geeft u aangepast trainingsadvies en sportspecifieke oefeningen (eventueel in overleg coach). Dit trainingsadvies is uiteraard gebaseerd op de principes uit de trainingsleer. Hij legt u ook uit waar u bij verdere sporthervatting op dient te letten om herval te vermijden (letselpreventie).

Daarnaast kan u er ook nog terecht voor een stabiliserende of dynamische tape (kinesiotape). Een sportkinesitherapeut richt zich tot alle sporters of “bewegers” (op elk niveau), zowel de competitieve sporters als de recreanten, jong of oud. Want ook bij ouderen is letsel- of “val”preventie noodzakelijk en moet de (verantwoorde) trainingsprikkel groot genoeg zijn om een effect te garanderen!

Algemene Kinesitherapie en functionele revalidatie

Oorspronkelijk is kinesitherapie er op gericht om bewegingsproblemen te verminderen en te behandelen. Het hoofddoel is de kwaliteit van bewegen - verminderd of beperkt door ziekte, ongeval, trauma, neurologische problemen of pijn - te verbeteren of te behouden. Dit door (bij voorkeur) actieve therapie of een aantal passieve (bewezen) technieken zoals mobilisaties, fricties, stretching, triggerpoint- of sportmassage, spierrelaxatie, etc.

Gezien de grootste groep van verwijzingen voor kinesitherapie zich bevinden binnen het domein van het bewegingsstelsel (pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, kinesitherapie na postoperatieve ingrepen, etc.) meen ik te weten deze correct te kunnen aanpakken.

Uiteraard wordt alle kennis uit de basisopleiding niet overboord gegooid, maar eerder continu getoetst aan en aangevuld met de meest recente (wetenschappelijk bewezen = evidence based) inzichten en behandelingen!

Stabilisatietraining en Kinetic Control

Vaak gebeurt het dat we blijvende last of pijn hebben ter hoogte van de rug en/of ledematen, en dit zowel tijdens sportactiviteiten als bij gewone dagelijkse activiteiten (zoals zitten, wandelen of tuinieren). Onderzoek heeft geleerd dat hierbij vaak een gebrek aan controle vooraf gaat van lokale stabilisatiespieren. Als we ons spiersysteem opdelen in drie grote groepen (spieren met lokale stabilisatie, globale stabilisatie en spieren die beweging verzorgen) is een correct evenwicht tussen deze drie groepen belangrijk en lost dit vaak heel wat problemen op.

Een grondige progressieve en geleidelijk opgebouwde oefentherapie kan er voor zorgen dat eerst de (noodzakelijke) onderliggende stabiliteit opnieuw geoptimaliseerd wordt waarna dan in een verder stadium opnieuw een correcte beweging kan ingeoefend worden (dus eerst lokale stabiliteit garanderen alvorens functionele bewegingen te trainen).

Enkele voorbeelden:

  • Een klassieke buikspiertraining gaat klachten bij lage rugpijn vaak nog verergeren.
  • Het belang van de bil- en heupspieren bij problemen in de onderste ledematen en de rol van het schouderblad bij schouderproblemen wordt nog te vaak over het hoofd gezien.

McKenzie Methode (MDT)

MDT McKenzie is de afkorting van "Mechanical Diagnosis and Treatment". Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT McKenzie is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten - al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup etc. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren.

MDT McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. De behandeling begint met een uitgebreid en specifiek vraaggesprek, waarna een uitvoerig bewegingsonderzoek plaatsvindt. Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Bij sommige klachten treedt hierbij het zogenaamde centralisatiefenomeen op. Dit centralisatiefenomeen is het terugbrengen van de pijn onder invloed van houding en/of beweging naar centraal in de wervelkolom.

Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met de McKenzie methode. De behandeling is gericht op uw "zelfredzaamheid". U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren. Deze simpele oefeningen kunnen ook gebruikt worden om bij een eventueel beginnend herval zelf snel in te grijpen. Dit is net bij rug- en nekklachten, die vaak opnieuw terugkomen, van groot belang.

Daarnaast zal er ook aandacht gegeven worden aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. Houdingscorrectie (bv. met behulp van een tape of kussen) zorgt ervoor dat de belasting tijdens het dagelijkse leven beperkt wordt. Er wordt ook ergonomisch advies gegeven om dagelijkse bezigheden op een rug-vriendelijke manier uit te voeren.

Letselpreventie en Screening

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen! Vooraleer u denkt intensiever te gaan sporten of bewegen is het zeker nuttig om via een degelijke screening uw risico op blessures te bepalen en tevens te beperken d.m.v. een individueel oefenprogramma.

Meer specifiek naar joggers en lopers toe maken we gebruik van een sportspecifieke screening “running smart”. Aan de hand van de testresultaten en specifiek oefenprogramma (al dan niet onder begeleiding) kunnen we uw kans op blessures duidelijk beperken.

En of u nu intensief sporter bent, recreant of debutant, op elk niveau kunnen we u helpen gezond en blessurevrij te bewegen en de kans op letsel te beperken. Dit zal uiteindelijk ook tot prestatieverbetering leiden!

Dry Needling

Dry Needling is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op behandeling van klachten binnen het domein van de manuele therapie. Met Dry Needling worden spierverhardingen ("myofasciale triggerpoints") ontspannen via het gericht aanprikken van deze drukpunten met een droge, steriele naald. Meestal wordt één naald gebruikt, waarmee kortdurig in de spier wordt geprikkeld. Dit is dus totaal verschillend van acupunctuur, waar vaak meerdere naalden geprikt worden (die daar dan enige tijd blijven zitten) om energetische banen te stimuleren.

Een triggerpunt is een drukpijnlijke plek in een spier, die naast lokale drukpijn ook vaak pijn "op afstand" veroorzaakt, en kan ook gepaard gaan met bewegingsbeperkingen en krachtverlies. Deze punten ontstaan (acuut of chronisch) vaak bij overbelasting (bijvoorbeeld bij computergebruik = RSI), sportblessures, langdurige verkeerde houdingen, weefselbeschadiging, lange immobilisatie zoals gips, etc.

Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste punt wordt aangeprikt, spant de spier zich even kort aan. Dat geeft een soort "kramp"gevoel. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan, maar dat is meestal van korte duur.

Uiteraard zullen we in het onderzoek en vraaggesprek grondig de oorzaak van uw klacht nakijken en bespreken of het “Dry Needlen” zinvol is. En vanzelfsprekend krijgt u in de behandeling ook de nodige oefeningen en adviezen mee om terugkerende klachten te voorkomen.

Massage en passieve behandeling

Uiteraard kan aanvullend of voorbereidend op een actieve of manuele behandeling ook wel eens een massage of passieve (pijn- of ontstekingswerende) behandeling nuttig zijn, maar deze is nooit een alleenstaand feit. Activatie en functionaliteit blijven belangrijk! (bv. ook in de ouderenzorg)

Postoperatieve Revalidatie

Opnieuw leren bewegen na een (orthopedische) ingreep zoals een heup-, knie- of schouderprothese, een meniscusoperatie, een kruisbandletsel, een schouderoperatie, etc. Ook uw conditionele opbouw na cardiovasculaire operaties en/of problemen wordt aangepakt.

Taping en kinesiotaping

Het toepassingsgebied van dynamische tape is zeer breed: behandeling van spierletsels, ontstekingen, vochtophoping (oedeem), houdingscorrectie, overbelastingsletsels (en -preventie), pijnreductie, etc. Het verschil met een conventionele witte sporttape is dat deze meer gericht is op het beperken van beweging (bv. verstuikte enkel, waarbij je bewegingen wil vermijden) terwijl dynamisch tapen net een ondersteuning of insturen van een juiste beweging gaat bevorderen.

Neurologische en reumatische aandoeningen

Bewegen of mobiel blijven bij CVA, Parkinson, reuma, etc. blijft het hoofddoel. Uiteraard gelden ook hier alle regels met betrekking tot het herwinnen van (basis)stabiliteit, functionaliteit en/of pijnvrij bewegen.

Infrarood Therapie

De Health Mate® infraroodsauna DELUXE met twee verstelbare zit- en ligbanken en sauna voor 1-6 personen maakt gebruik van infraroodstralen met een lichaamseigen golflengte, die op een natuurlijke wijze ons lichaam ondersteunen. Ons lichaam ervaart een sessie van een half uur infrarood als een half uurtje joggen: onze spieren warmen geleidelijk op, ons hart klopt sneller, ons bloed stroomt sneller en na verloop van tijd gaan we zweten. Er zijn dus gekende en bewezen effecten op spieren en gewrichten, pijnvermindering, hart (conditie, recuperatie), huid, stress, calorieverbruik, etc.

Vibratietraining (Nemes - whole body vibration)

Een goed gedoseerde vibratie (onder controle van EMG) verbetert spiermassa, spiertonus en perifere circulatie, verbetert de houdingsstabiliteit (belangrijke rol in valpreventie) en stimuleert ook botweefsel en productie van hormonen die belangrijk zijn voor botopbouw. Er is dus een krachtverbetering zonder extra gewrichtsbelasting! Dit is een wetenschappelijk bewezen krachtig en zeer doeltreffend apparaat maar enkel indien het verantwoord, correct en in functie van de juiste doelstelling gebruikt wordt!